Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Regionalstellen "Soziale Arbeit mit Familien" der MA 11

Website:

Topics
Youth office
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at