Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

MüGeAnTo – Selbsthilfegruppe für erwachsene Töchter, die von mütterlicher Gewalt betroffen sind

Mobile phone: 0676 / 544 04 12

E-mail: reich_katharina@yahoo.de (Mag. Katharina Reich)

Business Hours

Treffen einmal monatlich

Description

Austausch für volljährige Töchter, die Opfer mütterlicher Gewalt waren

Topics
Women self-help
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at