Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Wie daham Generationendorf Töllergarten

1210 Wien, Töllergasse 13

Phone: 01-255 97 18

Fax: 01-255 97 18-650

E-mail: verwaltung.toellergarten@wiedaham.at

Website:

Description

Pflegezentrum: 28 Zimmer für Langzeitpflege (mit Förderung durch FSW)
Betreutes Wohnen: 36 Wohnungen, Mieter können bei Bedarf Pflegeleistungen in Anspruch nehmen
Topics
Residential and nursing homes private with subsidies
Senior citizens' flats
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at