Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Gesprächsrunde für Brustgesundheit!

Mobile phone: 0680 / 305 10 01 (Gerti Taufer)

Mobile phone: 0699 / 102 648 75 (Sylvia Rinder)

E-mail: logo07@gmx.at

E-mail: s.rinder@gmx.at

Business Hours

Monatliche Treffen
Topics
Breast cancer
Cancer diseases self-help
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at