Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Eltern-Kind-Zentrum / Happy-Families

Mobile phone: 0664/941 69 22

E-mail: mail@happy-families.at

Website:

Business Hours

siehe Webseite

Description

PEKIP® Das Prager Eltern-Kind-Programm, Babyzeichensprache, Spielgruppen, Musikgruppen, Turn&Bewegungsgruppen, Motopädagogische Bewegungsgruppe, Zwergerlstunde, Sinnesspielgruppe, Spielraum nach Pikler, Montessori-Spielgruppe, Englisch 3 1/2 bis 6 Jahre, Babymassage, BabyShiatsu
Topics
Parents' and children's centres
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at