Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Foodpoint ONLINE, START UP - Verein zur Unterstützung hilfsbedürftiger Menschen, Wiens erster Online-Sozialmarkt mit Hauszustellung

Mobile phone: 0664/124 68 41

E-mail: lager@verein-startup.at

Website:

Topics
Social markets
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at