Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Kolping Österreich, Lebensberatung für Einzelne, Paare und Familien

1040 Wien, Paulanergasse 11

Phone: 01-586 61 75

E-mail: lebensberatung@kolping.at

Website:

Business Hours

Terminvereinbarung erbeten

Description

Einzel-, Paar- und Familienberatung, Psychotherapie
freiwilliger Kostenbeitrag
Topics
Family counselling
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at