Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Selbsthilfegruppe für Angehörige von Forensik-PatientInnen - HPE - Österreich, Hilfe für Angehörige und Freunde psychisch Erkrankter

Phone: 01-526 42 02

E-mail: office@hpe.at

Website:

Business Hours

Telefonische Erreichbarkeit: Montag, Mittwoch, Donnerstag 10-15 Uhr, Dienstag, Freitag 10-12 Uhr
Topics
Mental diseases - relatives- self-help
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at