Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Pflegekindergeld, für Kinder bei Pflegefamilien, Richtsätze 2020 - MA 11 - Wiener Kinder- und Jugendhilfe (früher: Amt für Jugend und Familie)

E-mail: service@ma11.wien.gv.at

Website:

Description

bis zum 6. Lebensjahr € 515,-  
6.-10. Lebensjahr € 535,-  
10.-15. Lebensjahr € 550,-  
ab dem 15. Lebensjahr € 590,-  
bei Krisenpflegeeltern € 1.070,-  

Sonderzahlung jeweils im Mai und November in Höhe des jeweiligen Richtsatzes (außer Krisenpflegeeltern).
Bekleidungsbeitrag jeweils im März und September in Höhe des jeweiligen RIchtsatzes (außer Krisenpflegeeltern).
Zuschlag für besondere Bedürfnisse des Pflegekindes in Höhe von bis zu 50% des monatlichen Richtsatzes.

Topics
Foster childrens' benefit
Standard rates of social welfare 2021
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at