Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Projekt WAALTER

Website:

Website:

Description

WAALTeR ist ein Forschungsprojekt und steht für Wiener AAL (Active & Assisted Living) TestRegion.
Es wird untersucht, ob Technologie-Unterstützung im Alltag von Wiener SeniorInnen die Aktivität und Mobilität, den sozialen Austausch, die Sicherheit und Gesundheit verbessert - und somit insgesamt die Lebensqualität der Wiener SeniorInnen steigert.
Topics
Emergency alarm
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at