Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

BABYOU- SHG und Verein für Frauen mit Risikoschwangerschaften und Schwangerschaftskomplikationen

Mobile phone: 0664 /250 32 84

E-mail: contact@babyou.org

Website:

Description

Kontaktperson: Mariella Gebhardt
Selbsthilfegruppe und Verein
Plattform für Frauen mit Risikoschwangerschaften und Schwangerschaftskomplikationen
Regelmäßige Online Treffen
Topics
Pregnancy self-help
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at