Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Tageszentrum NORD_light - Volkshilfe Österreich

Website:

Description

Duschen, Waschmaschinen, Kleiderausgabe, Essen und Getränke, Ruheräume, Aufbewahrung von Wertgegenständen
Topics
Day centres for homeless persons
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at