Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

INR Austria - Selbsthilfegruppe von Gerinnungspatienten

Mobile phone: 0676 / 878 321 02 (Anton Puster)

Mobile phone: 0676 / 495 80 83 (Ingeborg Kammel)

E-mail: anton.puster@chello.at

E-mail: kammel.ingeborg@aon.at

Website:

Description

Treffen im 22. Bezirk
Blutgerinnungspatienten, die Blutverdünner nehmen.
Topics
Diverse self-help groups
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at