Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Asperger & Hochsensiblen Empowerment

Mobile phone: 0699 / 127 210 21 (Susi)

E-mail: aspergerwien@vollbio.de

Website:

Business Hours

Gruppentreffen: alle 3 Wochen nach Voranmeldung
Topics
Mental diseases self-help
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at