Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

„Hoffnungsvoll – Frauen und Krebs“ – SHG für Frauen mit Migrationshintergrund mit Brustkrebs

Mobile phone: 0699 / 192 333 74 (Frau Österreicher)

Mobile phone: 0699 / 19 20 12 44 (Mag Sabine S.Spitz)

E-mail: bogumila.oesterreicher@gmx.at

E-mail: sabine.s.spitz@chello.at

Description

Treffen nach Bedarf
Topics
Breast cancer
Cancer diseases self-help
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at