Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Akademie der Zivilgesellschaft der VHS Wien

1010 Wien, Uraniastraße 1

Phone: 01-891 74-100 181

E-mail: zivilgesellschaft@vhs.at

Website:

Description

4-monatiger Lehrgang: Gründung und Weiterentwicklung ehrenamtlicher Projekte
Topics
Voluntary work
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at