Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

CoDA – SHG für gesunde Beziehungen

1150 Wien, Oelweingasse 2, im Keller (Pfarre Reindorf) [Gruppentreffen]

Mobile phone: 0660 / 609 16 82 (Elisabeth)

Mobile phone: 0680 / 402 08 81 (Johannes)

E-mail: info@coda-deutschland.de

E-mail: johannes.coda@gmail.com

E-mail: mindfulness@hotmail.de

Website:

Business Hours

Gruppentreffen jeden Samstag 17-18.30 Uhr
Topics
Diverse self-help groups
Partnership self-help
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at