Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

CF – CLEARLY FUTURE, Verein für eine gemeinsame Zukunft mit Cystischer Fibrose

Mobile phone: 0660 / 216 53 34 (Boris Enev)

Mobile phone: 0660 / 467 00 07 (Leonie Hodkevitch)

E-mail: leonie.grosseschritte@c-f.at

E-mail: office@c-f.at

Website:

Description

Meetings, Peer-Mentoring, Online Tools, Awareness-Projekte
Topics
Genetic diseases self-help
Metabolic diseases self-help
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at