Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

in Gründung: Selbsthilfegruppe Borreliose und Autoimmunerkrankungen

Mobile phone: 0699 / 107 479 73

E-mail: grazyna.balog@outlook.com (grazyna.balog@outlook.com)

Business Hours

Regelmäßige Gruppentreffen
Anmeldungerbeten

Description

Kontaktperson: Frau Grazyna Balog
Information und Beratung
Gruppentreffen
Topics
Diverse self-help groups
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at