Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

FOODPOINT Pragerstraße, Verein START UP

1210 Wien, Prager Straße 146 [2. Hof]

Mobile phone: 0664 / 124 68 35

E-mail: pragerstrasse@verein-startup.at

Website:

Business Hours

Montag-Freitag 10-17 Uhr, Samstag 10-15 Uhr

Description

Lebensmittel und Sachspenden, keine finanzielle Unterstützung
Beratung
Bei der ersten Abholung wird mit einem Ausweis und Einkommensnachweis eine Mitgliedskarte ausgestellt, die zukünftig zur Abholung berechtigt.

Topics
Social markets
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at