Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Jugendgruppe Young Carers Club, Wiener Rotes Kreuz

1030 Wien, Nottendorfer Gasse 21-23 [bWiener Rotes Kreuz]

Phone: 01-589 00-173

E-mail: rk-jugend@w.roteskreuz.at

Website:

Business Hours

14-tägig

Description

Gruppe für Jugendliche, die Angehörige betreuen
Erfahrungsaustausch, gemeinsame Unternehmungen
Topics
Caring relatives
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at