Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Friedhöfe HIMMELBLAU GmbH

Phone: 01-361 2000

Fax: 01-361 2000-99

E-mail: info@friedhoefe-himmelblau.at

Website:

Business Hours

Montag - Donnerstag 8.30-16.30 Uhr
Freitag 8.30-13 Uhr
Topics
Funeral
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at