Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

1450 - Gesundheitsberatung Wien - Fonds Soziales Wien (FSW)

Phone: 14 50 (ohne Vorwahl aus allen Netzen)

Website:

Business Hours

0-24 Uhr

Description

Telefonische Beratung bei gesundheitlichen Problemen

Topics
COVID-19
Health hotline
Telephone helplines
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at