Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Europäisches Verbraucherzentrum (EVZ)

Phone: 01-588 77 81

Fax: 01-588 77 71

E-mail: info@europakonsument.at

Website:

Business Hours

Telefonische Beratung Montag-Donnerstag 9-13 Uhr

Description

Kostenlose Hilfe bei grenzüberschreitenden Verbraucherbeschwerden in der EU, Island und Norwegen
Topics
Consumer protection
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at