Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Sachspenden für Obdach Wien - Obdach Wien gemeinnützige GmbH

E-mail: obdach.spenden@fsw.at

Website:

Description

Aufstellung der benötigten Gegenstände siehe Webseite
Topics
Donations
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at