Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Kinderbetreuungsgeld, Information und Antrag

Phone: 0800 240 014 (Infohotline Allgemein)

Website:

Website:

Website:

Business Hours

Infohotline: Montag-Donnerstag 9-15 Uhr

Description

bei bereits gestelltem Antrag bei der ÖGK bitte Fragen an Kundenservice Kinderbetreuungsgeld von ÖGK 

Topics
Application forms
Children's care benefit
Standard rates of social welfare
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at