Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Angeleitete Gruppe – Verlassene Eltern, Offene Gesprächsgruppe bei Beziehungsproblemen und Kontaktabbruch mit Kindern und/ oder Enkelkindern

Phone: 01-515 52-3 335 (Heike Haumer)

Phone: 01-515 52-3 328 (Renate Moser)

E-mail: h.haumer@edw.or.at

E-mail: r.moser@edw.or.at

Website:

Topics
Separation self-help
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at