Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

zz Selbsthilfegruppe AVWS – Auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung [Not public]

1150 Wien, Kardinal-Rauscher-Platz 4 [Nachbarschaftszentrum]

Mobile phone: 0660 / 403 53 58 (Gabriela Ullrich)

E-mail: avws.selbsthilfe@gmail.com

Website:

Business Hours

Treffen siehe Webseite
Topics
Records archives
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at