Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Selbsthilfegruppe für StimmenhörerInnen - Angeleitete Gruppe

Phone: 01-923 67 95 (Monika Mikus)

Mobile phone: 0676 / 967 17 80 (Anna Gnant)

E-mail: anna.gnant@gmx.at

E-mail: monika@mikus.at

Website:

Topics
Mental diseases self-help
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at