Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Angeleitete Gruppe - Selbsthilfegruppe für problematischen Medienkonsum / Mediensucht

Mobile phone: 0676 / 880 883 91 (Dominik Batthyany)

Mobile phone: 0664 / 118 82 22 (Julia Dier)

E-mail: batthyany@gmx.at

E-mail: dominik.batthyany@sfu.ac.at

E-mail: mediensucht@sfu.ac.at

Website:

Website:

Topics
Diverse self-help groups
Media addiction disorder
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at