Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Unabhängige Beratung Wien - rechtliche Beratung für geflüchtete Personen im asyl- und fremdenpolizeilichen Verfahren - Diakonie Flüchtlingsdienst GmbH

Phone: 01-405 62 951

Fax: 01-405 62 95-73

E-mail: beratung.ost@diakonie.at

Website:

Business Hours

Montag 9-14 Uhr
Dienstag 9-17 Uhr
Mittwoch 13-18 Uhr
Donnerstag 9-18 Uhr
Freitag 9-14 Uhr
Während der Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung des Covid19 Virus bitte nur nach telefonischer Terminvereinbarung.
Topics
Refugees
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at