Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Fair-Teiler - öffentlicher Kühlschrank für Foodsharing, Verein Foodsharing Wien

Website:

Description

Lebensmittel können in öffentlichen Kühlschränken an verschiedenen Standorten abgegeben und kostenlos entnommen werden. Adressen siehe Webseite.
Die Kühlschränke werden vom Verein Foodsharing gereinigt und betreut.
Topics
Food aid
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at