Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Adipositas-Ambulanzen in Krankenhäusern der Stadt Wien

Website:

Description

ins Suchfeld "Adipositas" eingeben

Topics
Diet Counselling
Eating disorders
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at