Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Selbsthilfegruppe Pankreaskarzinom

Mobile phone: 0664 / 136 04 07

E-mail: hirt@selbsthilfe-pankreaskarzinom.at (Michaela Hirt)

Website:

Business Hours

Termine siehe Webseite

Description

Kontaktperson: Michaela HIRT (Präsidentin)

Topics
Cancer diseases self-help
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at