Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Sleep & Smile Center, Zahnklinik für Kinder und Menschen mit Beeinträchtigung

Phone: 01-266 12 66

E-mail: office@sleepandsmile.at

Website:

Description

Behandlungen finden ausschließlich in Narkose, Lachgas oder Hypnose statt.
ALLE Kassen
Topics
Dentist
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at