Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Klinik Favoriten (früher: Kaiser-Franz-Josef-Spital) - Wiener Gesundheitsverbund (vormals Wiener Krankenanstaltenverbund)

1100 Wien, Kundratstraße 3

Phone: 01-601 91-0

E-mail: kfn.post@gesundheitsverbund.at

Website:

Description

Psychiatrische Abteilung für den 10. Bezirk
Psychosomatische Ambulanz (1. Medizinische Abteilung): DW 2128
Psychosomatische Ambulanz (Gynäkologische Abteilung): DW 4754

Topics
Addiction to medication
Alcohol addiction
Hospitals public
Psychiatry in hospital
Psychosomatics
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at