Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Forum für Usher Syndrom, Hörsehbeeinträchtigung und Taubblindheit

Mobile phone: 0680 / 300 13 02

E-mail: info@usher-taubblind.at

Website:

Description

Kontaktpersonen: Julia Moser
Gruppentreffen ca. alle 2 Monate
Topics
Deafblindness
Hearing disability self-help
Visual disability self-help
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at