Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Hans Teufel Steinmetzmeister und Bestatter GmbH

1210 Wien, Stammersdorfer Straße 218

Phone: 01-292 36 61

Mobile phone: 0664 / 142 01 97 (0-24 Uhr)

E-mail: office@hans-teufel.at

Website:

Topics
Funeral
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at