Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Budgetberatung

Website:

Website:

Description

  • Unterstützung in der Planung von Haushaltsbudgets
  • Überschuldungsprävention

Budgetberatung richtet sich an nicht-überschuldete Personen.
Zentrale Zielgruppe sind Personen und Haushalte, die eine Einkommensminderung erwarten und/oder Probleme bei der Haushaltsbudgetierung haben sowie Personen und Haushalte mit niedrigem Einkommen.

Topics
Debts
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at