Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Café Zeitreise - Caritas der Erzdiözese Wien

Mobile phone: 0664/621 72 30

E-mail: linda.rothauer@caritas-wien.at

Website:

Business Hours

1080 Wien: 14-tägig Donnerstag 10-11.30 Uhr
1100 Wien: 14-tägig Mittwoch 15.30-17 Uhr
1170Wien: 14-tägig Dienstag 15.30-17 Uhr

Description

Gedächtnisprobleme und Demenz gemeinsam bewältigen (Entlastung für pflegende Angehörige von Menschen mit Vergesslichkeit und Demenz)
gemeinsame Kaffeestunde für Menschen mit Vergesslichkeit und Demenz und deren Angehörige, danach parallel zwei Gruppen:
- Aktivgruppe für Menschen mit Gedächtnisproblemen
- Moderierte Angehörigengesprächsgruppe
Schnuppertermin kostenlos, Kostenbeitrag: 10 Euro pro Person
Topics
Caring relatives
Dementia
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at