Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

SHG für erwachsene umgeschulte LinkshänderInnen

Mobile phone: 0664 / 364 35 60 (Dieter Koptisch)

Mobile phone: 0699 / 180 412 46 (Franziska Dreisiebner)

E-mail: dieterkoptisch@a1.net

E-mail: franziska.dreisiebner@aon.at

Website:

Business Hours

Termine siehe Webseite

Description

Zielgruppe:
- "Zwangsumgeschulte" LinkshänderInnen
- durch Nachahmung und Anpassung umgeschulte LinkshänderInnen

Monatliche Treffen:
Austausch, Information, Öffentlichkeitsarbeit

Topics
Diverse self-help groups
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at