Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Brustkrebs beim Mann Österreich

Mobile phone: 0676 / 631 66 33

E-mail: r.glattau@brustkrebs-beim-mann.at

Website:

Description

  • Psychosoziale Unterstützung
  • Informationen zu medizinischen und sozialen Leistungen
  • Gesundheitspolitische Interessenvertretung
Topics
Breast cancer
Cancer diseases self-help
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at