Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Global Family Charity Resort

E-mail: reisen@global-family.net

Website:

Description

Kostenloser Urlaub für Familien in schwierigen Lebensumständen, insbesondere Opfer von Gewalt, Armut, Katastrophen, unheilbarer Krankheit oder traumatischen Erlebnissen.

Topics
Holidays for families
Holidays for young persons
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at