Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

NF Kinder - Verein zur Förderung der Neurofibromatoseforschung Österreich

Phone: 0699 / 166 245 48

E-mail: claas.roehl@nfkinder.at

Website:

Description

Kontaktperson: Claas Röhl

Topics
Genetic diseases self-help
Neurological diseases self-help
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at