Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

JUNO - Zentrum für Getrennt- und Alleinerziehende, Verein

Phone: 01-366 29 34

E-mail: office@alleinerziehen-juno.at

Website:

Business Hours

Montag-Freitag 9-15 Uhr

Description

Beratung
Wohnprojekte
Informationsarbeit
Workshops
Vernetzung
Topics
Single parents
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at