Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

GIST Support Österreich

Phone: 0664 / 973 28 57

E-mail: kontakt@gistsupport.at

Website:

Description

Kontaktpersonen: Rainer Sawdyk, Amy Bruno-Lindner

Informationen und Beratung für PatientInnen und Betroffene

Regionale Treffen zum Erfahrungsaustausch

Topics
Cancer diseases self-help
Rare diseases Self-help
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at