Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Verein Vindobini

1080 Wien, Hamerlingplatz 8

Mobile phone: 06991-924 10 20

E-mail: office@vindobini.at

Website:

Description

Zusammenschluss unabhängiger Privatkindergärten und Horte

Topics
Nursery school and child groups
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at