Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

ÖAFS – Österreichische Arbeitsgemeinschaft Freier Stillgruppen

E-mail: info@oeafs-stillen.at

Website:

Description

Stillgruppen
Einzelberatung
Ausbildung zur ehrenamtlichen Stillberaterin
Topics
Pregnancy and birth
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at