Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

48er Tandler - MA 48 - Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Fuhrpark

Phone: 01-546 48

E-mail: 48ertandler@ma48.wien.gv.at

Website:

Business Hours

Mittwoch-Samstag 10-18 Uhr

Description

Verkauf von Vintage-Möbeln, Geschirr, Kleidung, Büchern, Sportgeräten zu günstigen Preisen. Die Erlöse kommen karitativen Zwecken zugute.

Topics
Clothing
Furniture
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at