Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Verein für die ergotherapeutische Versorgung (VEV)

Mobile phone: 0699 / 10 16 82 54

Fax: 07252 / 43 489

E-mail: claudia.hiemesch@vev-wien.at

Website:

Business Hours

Donnerstag 8.30-11.30 Uhr
Topics
Ergotherapy
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at